Jan Willem de Groot is an independent photographer, stationed in Amsterdam, The Netherlands.

I love to make photo’s, as stills of life, of situations, be it that the form, the aesthetics dictates the decision to press the button.

I have been photographing and studying photography from young age, with different camera’s, formats and media, learning all the ins and outs, and I am still learning.

Over the years my style has evolved to my love, again, for black and white, where there seems to be more expression of the core of the essence.


Jan Willem de Groot is een onafhankelijke fotograaf, gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Ik hou ervan om foto’s te maken, als stills van het leven, van situaties, zij het dat de vorm, de esthetiek, de beslissing dicteert om op de knop te drukken.

Ik fotografeer en studeer fotografie van jongs af aan, met verschillende camera’s, formaten en media, leerde alle ins en outs, en ik ben nog steeds aan het leren.

In de loop der jaren is mijn stijl geëvolueerd naar mijn liefde, opnieuw, voor zwart-wit, waarin meer expressie van de kern van het beeld wordt uitgedrukt.You can find here pictures taken from 2005 to yesterday, in black and white.
Images will be added regularly.

If you want to sent me a message, please contact me at info@straylightphoto.com.

© Copyright 2005-2022 Jan Willem de Groot

Op alle foto’s en teksten of andere content op deze website rust copyright, dat wil zeggen niets mag verveelvuldigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, gekopieerd, opgenomen of enige andere vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker/fotograaf Jan Willem de Groot.